Voor wie

Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden.
Er kan zowel individuele hulp als partnerrelatietherapie worden geboden bij lichte tot matige psychische klachten.

Je kunt je melden met o.a. de volgende klachten en problemen:
• Angstklachten/ hyperventilatie/ paniekaanvallen / fobieën
• Stemmingsklachten/ schuldgevoelens
• Gevoelens van onzekerheid/ moeite ervaren met het voor jezelf opkomen
• Stressklachten als gevolg van problemen thuis, op het werk of met de studie
• Slaapproblemen
• Moeite ervaren als gevolg van veranderingen in je leven (levensfaseproblemen)
• Overspannenheid en burn-out
• Assertiviteitsproblemen
• Eetproblemen
• Rouw- en verlieservaring
• Traumatische ervaringen
• Problemen in relaties
• Lichamelijke klachten waarvoor geen medische verklaring is gevonden
• Moeiten rond levensbeschouwing en zingeving

Mocht je klacht hier niet zijn genoemd en/of twijfel je over aanmelding, dan is het goed om contact te leggen.
Een vrijblijvend, kostenloos gesprek van 20 minuten is mogelijk om samen te kijken wat wenselijk en mogelijk is.