Kosten & vergoeding

Vanaf 1-1-2022 geldt een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ: het Zorgprestatiemodel.
De tarieven zijn afhankelijk van het type en de lengte van een consult. Deze zijn gebaseerd op de contacttijd plus de benodigde tijd voor administratie en dossiervorming. Voor een folder over het zorgprestatiemodel Klik hier.

Tarieven 2023 GZ-psycholoog setting ambulant sectie II (NZA-tarief)
———————————————————————————————–
Code    Consulttype                NZA-tarieven  2023      2024
———————————————————————————————–
CO0432  Intake/diagnostiek 45 minuten                € 151,07     €159,70
CO0562  Intake/diagnostiek 60 minuten                € 173,40     €183,44
CO0692  Intake/diagnostiek 75 minuten                € 211,34     €223,48
CO0497  Behandeling 45 minuten                           € 128,40     €135,89
CO0627  Behandeling 60 minuten                           € 152,50     €161,46
CO0757  Behandeling 75 minuten                           € 187,76     €198,72
CO0887  Behandeling 90 minuten                           € 229,30     €242,76
———————————————————————————————–

Betaling wordt gevraagd na een gesprek, via een betaalverzoek of per mobiele transactie. Je ontvangt aan het einde van iedere maand een nota om te declareren bij je zorgverzekeraar.
Voor sociale minima geldt: onder bepaalde voorwaarden kan een ander tarief worden overeengekomen.

Verwijzing huisarts:
Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg uit het basispakket is een verwijzing van de huisarts naar de BasisGGz verplicht. De verwijzing moet gedateerd zijn vóór de eerste afspraak. In de verwijsbrief dient naast een vermoede DSM-diagnose ook de AGB-code van de huisarts te zijn vermeld. Verder wordt gevraagd om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen naar het intakegesprek.

Niet gecontracteerde zorg:
Er zijn geen contracten met zorgverzekeraars gesloten. Klik hier voor meer informatie
Afhankelijk van je polis krijg je volledige (echte restitutiepolis) of gedeeltelijke (naturapolis) vergoeding uit de basisverzekering. Klik om een overzicht van de vergoeding per zorgverzekeraar 2024 te downloaden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend! Zie voor meer informatie over 2024 zorgwijzer.nl

Eigen risico:
In mijn praktijk wordt psychologische zorg vergoed uit de basisverzekering. Wel geldt het door de overheid vastgestelde eigen risico van minimaal € 385,- Dit bedrag is voor veel mensen een behoorlijke kostenpost. Bij de meeste verzekeraars is het mogelijk om dit in meerdere termijnen te betalen, bv in 10 termijnen van € 38,50.

Onverzekerde Zorg (OVP):
Behandeling van bepaalde klachten/problemen zoals verwerkingsproblemen, overspannenheid/burn-out, werk- of relatieproblemen komt niet voor vergoeding in de basiszorg in aanmerking. Voor onverzekerde zorg is geen verwijzing van de huisarts nodig. Het eigen risico wordt niet aangesproken.
In enkele gevallen wordt deels of volledig vergoed vanuit een aanvullende verzekering. OVP is te omschrijven als gezondheidszorg en dus vrijgesteld van BTW. De kosten per sessie (45 minuten directe en 15 min indirecte tijd) bedragen in 2023 €110,-, in 2024 €115,-. Verlenging van de sessie kost 25,- per 15 min

Er kan voor worden gekozen geen verwijsbrief van de huisarts te vragen. In dat geval komen de kosten voor eigen rekening. Deze bedragen €110,- per sessie in 2023 (45 minuten directe en 15 minuten indirecte tijd), €115,- in 2024. Verlenging van de sessie kost € 25,- per 15 minuten.

De kosten van een telefonisch/e-mail behandelconsult bedragen € 25,- per 15 minuten.

Bij verhindering de gemaakte afspraak graag minimaal 24 uur van te voren afzeggen, per telefoon of mail. Dan worden geen kosten in rekening gebracht. Bij te laat annuleren wordt € 50,- berekend.

Uitgebreide informatie over de regelgeving rond vergoedingen is te vinden op de sites van het NIP, NVGzP en de NZA.