Kosten & vergoeding

De kosten per sessie (45 minuten directe en 15 min indirecte tijd) bedragen € 95,- (per 1 jan 2022 €100,-) Deze worden beschouwd als voorschotnota. Betaling wordt gevraagd na afloop van de sessie (pinnen, per mobiele transactie, via een betaalverzoek of een nota).
Eindafrekening vindt plaats na afsluiten van het zorgtraject.

EMDR wordt gegeven in een dubbele sessie (90 minuten directe en 30 minuten indirecte tijd).
De kosten hiervan bedragen € 190,- (per 1 jan 2022 €200,-).Deze worden beschouwd als voorschotnota.
Voor relatietherapie geldt hetzelfde tarief.

De Zorgverzekeringswet is vanaf 2014 ingrijpend veranderd. Psychische klachten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Afhankelijk van de zwaarte van de gestelde diagnose wordt er in de BasisGGz een behandeltraject of ‘zorgprestatie’ geboden:

Verzekerde zorg:
Omschrijvingen en prijzen van de verschillende zorgprestaties of -trajecten:
————————————————————————————————————
Zorgtraject                                                                                         2021            2020
————————————————————————————————————
Basis GGZ Kort                       (3 tot 5 gesprekken)                  € 522,13      € 503,47
Basis GGZ Middel                  (5 tot 8 gesprekken)                  € 885,01      € 853,38
Basis GGZ Intensief               (8 tot 12 gesprekken)            € 1.434,96   € 1.383,65
Onvolledig Behandeltraject (bv bij verwijzing na intake)     € 228,04      € 219,78
————————————————————————————————————

Elk product staat voor een aantal behandelminuten en omvat
• directe tijd (gesprekken face-to-face, telefonisch consult, e-mailconsult)
• indirecte tijd (bv overleg met de huisarts, diagnostiek, dossiervorming)

Voor mijn praktijk geldt het volgende:
Er zijn geen contracten met zorgverzekeraars gesloten. Afhankelijk van je polis krijg je volledige (restitutiepolis) of gedeeltelijke (naturapolis) vergoeding uit de basisverzekering. Wel betaal je hierbij het eigen risico, voor 2020 en 2021 gesteld op minimaal € 385,-. Het wordt aanbevolen om, voorafgaand aan een behandeltraject, bij je zorgverzekeraar te informeren naar het bedrag dat uiteindelijk zal worden vergoed. Klik om een overzicht van de vergoeding per zorgverzekeraar 2021 te downloaden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend! Zie voor meer informatie 2021 zorgwijzer.nl

Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg uit het basispakket is een verwijzing van de huisarts naar de BasisGGz verplicht. De verwijzing moet gedateerd zijn vóór de eerste afspraak. In de verwijsbrief dient naast een vermoede DSM-diagnose ook de AGB-code van de huisarts te zijn vermeld. Verder wordt gevraagd om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen naar het intakegesprek.

Na elk consult kan een betalingsbewijs van de pintransactie worden verstrekt. Bij afsluiten van het behandeltraject vindt de eindafrekening plaats en ontvang je een overzicht-factuur van de geboden zorgprestatie. Deze factuur kun je indienen bij je zorgverzekeraar.

Onverzekerde Zorg (OVP):
Behandeling van bepaalde klachten/problemen zoals verwerkingsproblemen, overspannenheid/burn-out, werk- of relatieproblemen komt niet voor vergoeding in de basiszorg in aanmerking. Voor onverzekerde zorg is geen verwijzing van de huisarts nodig. Het eigen risico wordt niet aangesproken.
In enkele gevallen wordt deels of volledig vergoed vanuit een aanvullende verzekering. OVP is te omschrijven als gezondheidszorg en dus vrijgesteld van BTW. De kosten per sessie (45 minuten directe en 15 min indirecte tijd) bedragen € 95,- (per 1 jan 2022 €100,-).

Er kan voor worden gekozen geen verwijsbrief van de huisarts te vragen. In dat geval komen de kosten voor eigen rekening. Deze bedragen €95,- per sessie (45 minuten directe en 15 minuten indirecte tijd). Per 1 jan 2022 bedragen de kosten €100,- per sessie.

De kosten van een telefonisch/e-mail behandelconsult bedragen € 25,- per 15 minuten.

Bij verhindering de gemaakte afspraak graag minimaal 24 uur van te voren afzeggen, per telefoon of mail. Dan worden geen kosten in rekening gebracht. Bij te laat annuleren wordt € 50,- berekend.

Uitgebreide informatie over de regelgeving rond vergoedingen is te vinden op de sites van het NIP, NVGzP en de NZA.