Klachtenregeling

Als je een klacht hebt over de behandeling of de bejegening vraag ik je vriendelijk om deze eerst met mij te bespreken.
Als een gesprek niet het gewenste resultaat oplevert, kun je een officiële klacht indienen bij het Nederlands Instituut voor Psychologen.

Het NIP hanteert een beroepscode voor haar leden. Deze beroepscode is bedoeld als richtlijn voor professioneel handelen.
Als NIP-geregistreerd GZ-psycholoog ben ik gebonden aan deze beroepscode en kan daarop via het verenigingstuchtrecht worden aangesproken. Klik hier om de NIP-beroepscode te raadplegen. Klik hier om de klachtprocedure van het NIP te raadplegen.

Als BIG-geregistreerd GZ-psycholoog ben ik onderworpen aan het wettelijk tuchtrecht. Bij de beoordeling van klachten oriënteren de Regionale Tuchtcolleges zich op de standaarden die binnen de beroepsgroep gelden voor zorgvuldig professioneel handelen. De NIP-beroepscode vormt hierbij een belangrijke leidraad.
Klik hier om de klachtprocedure van de Tuchtcolleges van de Gezondheidszorg te raadplegen.
Klik hier om een brochure te downloaden ‘Klachten over uw zorg?’